Kekuasaan Politik : Tinjauan Al-Qur’an

Maret 17, 2011 pukul 2:53 am | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

Segera setelah Rosululloh SAW wafat, maka muncullah persoalan kekuasaan politik yang “diperselisihkan” oleh kalangan Muhajirin dan Anshor. Persoalan ini dapat di selesaikan dengan di angkatnya Abu Bakar sebagai Khalifah dan mendapat bai’at ummat. Dalam waktu yang tidak lebih dari tiga dasa warsa muncullah persoalan serupaantara Khalifah Ali Bin Abi Thalib kw dengan Mu’awiyah yang berakhir dengan naiknya Mu’awiyah sebagai Khalifah. Mu’awiyah kemudian mengembalikan Sistem Islam dalam pengangkatan Khalifah ke Sistem Jahiliyah dengan mengangkat Yazid bin Mu’awiyah sebagai penggantinya Ummat Islam kemudian melihat bagaimana perebutan kekuasaan politik terjadi dalam dinasti yang bersaing dan dalam lingkup dinasti itu sendiri. Keadaan ini bukan tidak mendapat reaksi yang keras dari ummat, akan tetapi penentangan umat selalu dapat dipatahkan oleh penguasa pada zamannya, pergantian kekuasaan politik hanyalah pergantian dinasti yang berkuasa dengan Sistem yang sama. Continue Reading Kekuasaan Politik : Tinjauan Al-Qur’an…

Iklan

PERAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA

Maret 17, 2011 pukul 2:51 am | Ditulis dalam Artikel | 1 Komentar

Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi proses perkaderan di Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri

Oleh:

N A J I B

(Warga Binaan Angkatan Ashabul Kahfi)

Pembimbing:

1.           Chandra Irawan

2.           Anwarudin Bukhori

ASRAMA MAHASISWA ISLAM SUNAN GIRI JAKARTA 2009

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan atas berkat nikmat dan karunia yang selalu diberikan oleh Tuhan semesta alam, yaitu Allah SWT. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati, pembawa risalah yang sempurna. Semoga kita tetap istiqomah menjadi pengikutnya, Continue Reading PERAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA…

Ma’rifatullah

Maret 16, 2011 pukul 6:45 pm | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

Ahammiah Makrifatullah

Sinopsis

Makrifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh seorang muslim. Para mad’u yang diajak untuk terlibat sama di dalam dakwah mestilah dipastikan betul mereka memiliki kefahaman dan pengenalan yang sahih terhadap Allah s.w.t. Mesti terpacak kukuh di dalam hati sanubari bahawa Allah adalah sebagai “Rabb” kepada sekelian alam. Keyakinan ini tentu sekali bersandarkan kepada berbagai dalil dan bukti yang kukuh. Dari keyakinan ini, akan membuahkan peningkatan iman dan taqwa. Personaliti merdeka dan bebas adalah yang lahir dari pengenalan yang mantap terhadap Allah. Juga akan lahir ketenangan, keberkatan dan kehidupan yang baik sebagai manifestasi dari mengenali Allah. Di akhirat akan dikurniakan pula dengan balasan syurga Allah. Semua ini adalah bergaris penamat di keredhaan Allah s.w.t. Continue Reading Ma’rifatullah…

Makna Assyahadatain

Maret 16, 2011 pukul 6:40 pm | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

Pendahuluan

Kalimah syahadatain adalah kalimah yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimah syahadatain sering diucapkan oleh umat Islam dalam pelbagai keadaan. Sememangnya kita menghafal kalimah syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah berkesan kalimah syahadatain ini difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Continue Reading Makna Assyahadatain…

Membumikan al-Quran dan Sunnah untuk Pembangunan Negara Islam Modern

Maret 16, 2011 pukul 10:32 am | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

Membumikan al-Quran dan Sunnah untuk Pembangunan Negara Islam Modern

Oleh: Prof. Dr. M. Din Syamsuddin
11 Juli 2003

Pengenalan

Sebagai agama yang berdasarkan tauhid, Islam menekankan penyatuan semua aspek dan dimensi kehidupan manusia dalam kesatuan penciptaan ilmu pengetahuan dan peradaban. Penciptaan alam termasuk manusia oleh Yang Maha Pencipta terjalin dalam hubungan tauhidi, iaitu adanya hubungan kejiwaan (alam dan manusia berasal dari jiwa tunggal atau nafs wahidah). Dengan yang demikian, ilmu pengetahuan terjalin dalam paradigma tauhidi yang tidak membezakan antara ilmu keagamaan dengan ilmu keduniaan. Begitu juga peradaban manusia merupakan manifestasi daripada prinsip kesatuan penciptaan dan ilmu pengetahuan sehingga peradaban itu terikat dalam kesatuan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Continue Reading Membumikan al-Quran dan Sunnah untuk Pembangunan Negara Islam Modern…

Memupuk Rasa Percaya Diri

Maret 16, 2011 pukul 10:29 am | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

Memupuk Rasa Percaya Diri

Pernahkah anda mengalami krisis kepercayaan diri atau dalam bahasa sehari-hari “tidak pede” dalam menghadapi suatu situasi atau persoalan? Saya yakin hampir setiap orang pernah mengalami krisis kepercayaan diri  dalam rentang kehidupannya, sejak masih anak-anak hingga dewasa bahkan sampai usia lanjut.  Ruang konseling di website inipun banyak diwarnai dengan pertanyaan seputar kasus-kasus yang berhubungan dengan krisis kepercayaan diri tersebut. Sudah tentu, hilangnya rasa percaya diri menjadi sesuatu yang amat mengganggu, terlebih ketika dihadapkan pada tantangan atau pun situasi baru. Individu sering berkata pada diri sendiri, “dulu saya tidak penakut seperti ini….kenapa sekarang jadi begini ?” ada juga yang berkata:  “kok saya tidak seperti dia,…yang selalu percaya diri…rasanya selalu saja ada yang kurang dari diri saya…saya malu menjadi diri saya!” Continue Reading Memupuk Rasa Percaya Diri…

Model Trainer Muslim

Maret 16, 2011 pukul 10:26 am | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

Pendahuluan

Trainer pada hakekatnya adalah manusia yang berusaha untuk membangun diri dan lingkungannya menuju ke arah yang lebih baik. Trainer muslim memiliki tanggung jawab akan diri sebagai  manager kehidupan menuju  ke arah keselamatan dengan berpedoman kepada nilai-nilai (value) Islam. Sehingga segala yang dibawa oleh trainer muslim haruslah memiliki value itu sendiri. Dirinya menjadi bagian dari value dan membawa value kepada lingkunagan sekitarnya. Continue Reading Model Trainer Muslim…

MEMAHAMI MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Maret 16, 2011 pukul 10:25 am | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

Preview Materi & Simulasi:

MEMAHAMI MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Memahami konsep manajemen baik dalam lingkup diri maupun dalam lingkup organisasi (sekumpulan orang yang memiliki sebuah ikatan yang spesifik), pada hakikatnya sama-sama memahami bentuk aktifitas pengaturan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen berkaitan, dimana ada maksud, tujuan, cara, jalan, proses, serta adanya pembedaan subjek dan objek dalam aktifitas tersebut. Continue Reading MEMAHAMI MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM…

Komunikasi Dalam Negosiasi

Maret 16, 2011 pukul 10:24 am | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar

I. Pendahuluan

Negosiasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengkomunikasikan keinginan kita terhadap pihak orang lain. Keinginan yang telah kita susun rapih dalam suatu proyek kegiatan/ program  yang akan dilaksanakan baik itu pada skala kecil maupun  besar, dengan memerlukan pihak lain dalam mensukseskan proyek kegiatan/ program tersebut  ditentukan berhasil atau tidaknya dengan  proses negosiasi. Jikalau negosiasi kita kurang baik maka respon yang diterima pihak lain kepada kita ataupun program kita itu kurang pula, yang lebih jelek  lagi jikalau mereka berpikiran buruk terhadap program kita serta semua yang menjadi ruang lingkup kegiatan di luar program kita. Para pengusaha besar di amerika menempatkan negosiasi pada tingkat pertama, mereka berani membayar mahal kepada karyawannya yang dapat bernegosiasi dengan baik. Karena begitu pentingnya negosiasi, maka  kita sebaiknya mencoba menerapkan negosiasi ini menjadi faktor terpenting dalam setiap kegiatan,  serta mengkonsentrasikannya, selain dari itu diperlukan kesiapan dan langkah-langkah awal untuk menjadi negosiator yang baik. Continue Reading Komunikasi Dalam Negosiasi…

Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi

Maret 16, 2011 pukul 10:09 am | Ditulis dalam Artikel | Tinggalkan komentar
   
   
  Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi

I. PENGANTAR

Kondisi sebelum abad 21 menampilkan komunikasi antar bangsa, negara, wilayah yang tidak mudah dilakukan. Banyak keterbatasan yang dihadapi, sehingga peristiwa yang terjadi di satu tempat tidaklah mudah diketahui oleh orang-orang yang tinggal di tempat lain. Dunia menjadi terpisah-pisah dalam ruang dan waktu. Kejadian di Amerika tidak akan mudah diketahui oleh mereka yang tinggal di belahan bumi lainnya seperti Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Dengan demikian pikiran, pandangan, gaya hidup masyarakat di wilayah tertentu bersifat lokal dan khusus, mengacu pada kebiasaan dan budaya setempat. Kondisi tersebut memunculkan berbagai ragam tatanan masyarakat dan gaya hidup. Continue Reading Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi…

« Laman SebelumnyaLaman Berikutnya »

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.